Alt Yapı İşleri

HİZMETLER

Alt Yapı İşleri

Alt Yapı İşleri

Hizmet Açıklama

Kullanılmış pis ve atık suların boru veya kanallar vasıtasıyla uzaklaştırılıp arıtma tesislerine gönderilmesi için yapılan inşaatlardır.
Kanalizasyon hatlarında kullanılan borular genelde beton boru ve koruge borulardır.
Kullanılmış suyun uzaklaştırılması boruların yeraltına belli bir eğimle yerleştirilmesi ile sağlanır
Kullanılmış sular ve atıklar önce borular vasıtasıyla evlerin önündeki parsel bacalarına, parsel bacalarından sokaklardaki şebeke hatlarına birleşerek ana şebeke hattına bağlanır
Kanalizasyon hatlarında işleyişi ve tıkanıklıkları kontrol edebilmek amacıyla belli mesafelerde muayene ve kontrol bacaları konulur.
Yüzbinlerce metre kanalisazyon,yağmur suyu ve içme suyu inşaatları, resmi iş bitirmelerimizle;Firmamız alt yapıda da çözüm ortağınızdır.
Planladığımız gibi doğru çalışan, aksatmayan, doğa koşullarına uygun, geleceğin teknoloji ve yeniliklerine uyumlu inşaat projelerine imza atmak bizi gururlandırmaktadır.