İsale Hattı

HİZMETLER

İsale Hattı

İsale Hattı


Hizmet : İsale Hattı

Hizmet Açıklama

Yaşam ve yerleşim alanlarının içmesuyu ihtiyaçlarının baraj ve su deposu gibi su kaynaklarından karşılanması için oluşturulan projelerin anahtar teslim uygulamalarını yapmaktayız.


Fizibilite Raporu hazırlanması,
Harita çalışmaları,
Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin yapılması,
ÇED Raporunun hazırlanması,
Koruma projelerinin hazırlanması,
Uygulama projelerinin hazırlanması,
Hafriyat çalışmaları,
İçme suyu hattının uygulanması ve anahtar teslim olarak tamamlanması.